[st_search_form_new service=”st_activity” heading=”Đến nơi mà bạn muốn đi” description=”Hãy để tôi cho bạn kì nghĩ dưỡng thú vị”]
[st_featured_item_new icon=”8186″ title=”1,000+ Hướng dẫn viên” desc=”Hướng dẫn viện tận tâm, tận tình đề quý khách an tâm tận hưởng kì nghĩ tại Khánh Hòa”]
[st_featured_item_new icon=”8185″ title=”10 Năm Kinh nghiệm” desc=”Hãy để 10 năm kinh nghiệm của tôi hướng dẫn bạn thuận tiện và hoàn hảo một chiến du lịch”]
[st_featured_item_new icon=”8184″ title=”96% Khách hàng hài lòng” desc=”Hãy để chúng tôi cho bạn kì nghĩ dưỡng tại Khánh Hòa một cách chu đáo nhất”]

Những địa điểm Du Lịch Khánh Hòa nổi bật

[st_list_of_services_new service=”st_tours” posts_per_page=”4″ ids=”1616,1613,1611,1612,1614,1610,1032,1031,1030″]
[st_testimonial_new list_team=”%5B%7B%22avatar%22%3A%2210259%22%2C%22name%22%3A%22Linda%22%2C%22rating%22%3A%225%22%2C%22content%22%3A%22N%E1%BA%BFu%20c%C3%B3%20c%C6%A1%20h%E1%BB%99i%20tui%20s%E1%BA%BD%20%C4%91i%20ti%E1%BA%BFp%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%2210237%22%2C%22name%22%3A%22LeeSuky%22%2C%22rating%22%3A%224%22%2C%22content%22%3A%22H%C3%A3y%20l%C3%A0m%20nh%E1%BB%AFng%20%C4%91i%E1%BB%81u%20b%E1%BA%A1n%20mu%E1%BB%91n%20v%C3%A0%20%C4%91i%20%C4%91%E1%BA%BFn%20nh%E1%BB%AFng%20n%C6%A1i%20m%C3%A0%20b%E1%BA%A1n%20d%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%2210215%22%2C%22name%22%3A%22ParkSUKY%22%2C%22rating%22%3A%225%22%2C%22content%22%3A%22H%C3%A3y%20l%E1%BA%B7n%20c%C3%B9ng%20t%C3%B4i%20kh%C3%A1m%20ph%C3%A1%20nhi%E1%BB%81u%20%C4%91%E1%BA%A1i%20d%C6%B0%C6%A1ng%20xanh%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%2210231%22%2C%22name%22%3A%22Suky%20Nguyen%22%2C%22rating%22%3A%225%22%2C%22content%22%3A%22H%C3%A3y%20cho%20t%C3%B4i%20th%C3%AAm%201%20l%E1%BA%A7n%20%C4%83n%20bun%20c%C3%A1%22%7D%5D” title=”Những khách hàng hài lòng”]